2016. május 24., kedd

A 7 főcsakrán "túl".
A teljes csakra rendszer több száz csakrából tevődik össze. A 7 FŐ csakra az alapja, ezért is foglalkozik vele nagyon sok könyv és egyéb írás. Olyan alapja az egész rendszernek, mint egy építkezéskor a ház alapja, ha az alapozás nem tökéletes, az egész ház instabillá válhat.
Az alábbiakban felsorolt csakrák azok, amelyeket megtanítottak nekem az évek során. Amikor 2013-ban először spirituális segítséget kértem, fogalmam sem volt a csakrákról. Azt mondták akkor nekem, hogy be van zárva a szív csakrám, meg kell nyitnom. Néhány nappal később találtam rá a Kristálybibliára, amiből sok mindent megtanultam a könyv által említett 17 csakráról. Egy évvel később amikor Kryon meditációit hallgattam, az egyik alkalommal Kryon velem maradt, hogy segítsen és tanítson. Több hónapon keresztül szinte napi szinten dolgozott rajtam. Több csakrát "megmutatott" nekem ez idő alatt, amelyekről még sehol sem találtam leírást. Emellett az ego-energiaközpontok és a csakrák közötti összefüggéseket is megtanította nekem.
  Azért is írom le amit nekem tanítottak, hogy a TISZTELT OLVASÓ számára is segítség legyen.

Föld csillag csakra: Magasabb rendű Föld csakra. Kapcsolódási pont a Föld éteri mezejéhez. Fontos szerepe van abban, hogy más síkokról, más dimenziókból visszahozott részeidet le tudd földelni magadban, itt a földi szférában.

Föld csakra: Kapcsolódási pont a Földhöz, kapcsolat az anyaggal. Szerepe, hogy meg tudd nyilvánítani az anyagi világban, mind azt, aki TE vagy. 

Talp csakra: Szerepe, egyensúlyban létezni az anyagban, földelés. Ennek a csakráknak az akadálymentes működése szükséges ahhoz, hogy az oldásokkor kapott magasabb rezgésű energiák, számodra felesleges, és jelen rezgés szintedhez szükségtelen részét át tudd adni Földanyának. A talp csakrákon keresztül tudja, az energia szintedet számodra megfelelően kiegyenlíteni, optimalizálni. Itt tudja átvenni tőled az oldásokkor kioldott negatív energiák azon részét, melyeket nem a gyökér csakrán keresztül vesz át tőled, és itt tud feltölteni gyógyító energiáival. A talp fájdalma, ennek a folyamatnak akadályba való ütközését jelezheti.

Boka csakra: A Lélek stabilitását biztosítja a testben. Akadály jelző csakra is. Bal boka fizikai elváltozás nélküli fájdalma, olyan blokkot jelez, mely megakadályozza, hogy a lélek összhangba kerüljön a testtel. A jobb boka fájdalma, olyan akadályokat jelez a jövőre irányulóan, melyek kibillenthetik a lelket az eddig elért stabilitásából.


Térd csakra: A jelenben, most-ban létezni tudás csakrája. Szintén akadály jelző csakra. Bal térd fájdalma olyan akadályokat jelez, melyek a tovább lépésedet akadályozzák, akár spirituális fejlődésedről, akár a fizikai életben való változás, változtatás lehetősségéről legyen szó. A jobb térd fájdalma, a jövőre irányuló lehetséges akadályokat jelzi, melyek még az Akashában szerepelnek.

Gyökér csakra: Az 1. főcsakra. Elsődleges szexualitás és kreativitás központja, mert innen indul a kundalini „kígyó” jin, azaz női energia áramlása, a gerincet körbe kígyózva, fel a korona csakráig, ahonnan a jang, azaz férfi energiájú kundalini „kígyó” vissza indul, és a gyökér csakrához érkezik vissza. Ez a csakra a gyökér csakra horgony, azaz földelő zsinór kiinduló pontja, melyen keresztül kapcsolódunk Földanyához. Itt tud feltölteni gyógyító energiáival, és el tudja vezetni belőled az alacsony rezgésű energiákat. Ezen a horgonyon keresztül tudsz lecsatornázni energiákat Földanya számára is.

Lágyék csakra: Energia felvevő, és leadó csakra. 

Energia kapu csakra: Az energia kiegyenlítés központja. Feladata a csakrákon felvett energiák fogadása, és a felvett energiák által kioldott negatív energiák ,megfelelő csakrához való irányítása, ahol távozni tud a testből.

Befogadó csakra: A befogadó meridián kapcsolódási pontja. A befogadás, elfogadás csakrája. Szerepe, hogy amit kapsz, akár energetikailag, akár fizikai szinten, el tudd fogadni.

Chong csakra: A csípő ízületnél található. Feladata a szexualitással kapcsolatos akadályok, blokkok jelzése. Bal oldali fájdalom, a múltban, akár előző, akár jelen életben megélt, szexualitással kapcsolatos sérelmek lenyomatait jelzi. A jobb oldali fájdalom olyan még meg nem élt szexualitással kapcsolatos akadályt, vagy blokkot jelez,pl szexuál mágia, ami még a várható jövőképben szerepel, és valamilyen formában akadályozza, vagy korlátozza a szexualitás megélését.

Szakrális csakra: A 2. főcsakra. Másodlagos kreativitás és szexualitás központ, mivel a szexuális központtal van közvetlen kapcsolatban.

Reflex csakra: Inger felvevő csakra. Az ösztön központ kapcsolódási pontja. A környezetből felvett ingerek eljutnak a lélekhez, és az ösztön központon keresztül nyilvánul meg a reakció.

Elosztó (napfonat) csakra: A 3. főcsakra. Inger, és energia elosztó központ. Feladata, hogy a csakrákon és energia központokon keresztül felvett energiákat, ingereket a megfelelő csakrához, vagy energia központhoz irányítsa. Emellett a közös erő, az érzelmi kapcsolat, és feldolgozás csakrája.

Vese csakra: Kiválasztó csakra. Ez a csakra irányítja a kiválasztó szervekhez, azon kioldott negatív energiákat, melyek a fizikai testen keresztül ürülnek ki. 

 Egylélek egyensúly csakra: Női- férfi energiák kiegyensúlyozásának csakrája. Emellett a 
Lélekrész hiányosságokat jelző csakra.

Tüdő csakra: Energiákat transzformáló csakra. A vese csakrához irányítja azokat a kioldott energiákat melyek a fizikai kiválasztó rendszeren keresztül ürülnek ki a testből, a Ká csakrához meg azokat amelyek kilégzéssel.

Lép csakra: Kozmosz energiákat felvevő csakra. A bal hónalj alatt helyezkedik el. Funkciója, hogy a kozmoszból (bolygó, és csillag együtt állásából) érkező, és az Égiek által a Földre kollektíve mindenki számára leküldött oldó és tisztító energiákat felvegye.

 Máj csakra: A jobb hónalj alatt található. Akadálymentes működés esetén energetikai méregtelenítést végez.

 Szívmag csakra: A lélek emlékezet központja. 

Szív csakra: A 4. főcsakra. A szeretet központja. Az érzelmi központ kapcsolódási pontja.

Szívközéppont csakra: A feltétel nélküli szerelem csakrája.

Csecsemő mirigy csakra: Magasabb rendű szív csakra. A feltétel nélküli szeretet központja. A lélek kapuja. A lélek itt lép be a testbe, és itt távozik, amikor meghal a test. A leszakadt lélekdarabok visszahívásakor, ezen a csakrán keresztül érkezik vissza a visszahívott lélekrész.

Váll csakra: Karmikus terheket jelző csakra. Bal váll fájdalma jelzi az apai ágról hozott karmikus terheket, családi átkokat, és mindazt, amit másoktól átvett, vagy átvállalt a Lélek. A jobb váll fájdalma az anyai ágról hozott karmikus terheket, családi átkokat. Jövőre irányuló terheket, és karma átvállalás kényszert is jelez.

Könyök csakra: A tenyér és az ujj csakrák energia pályáinak elosztó csakrája. Emellett jelző csakra is. Bal könyök fájdalma olyan blokkokat jelez, melyek akadályozzák az elfogadást, befogadást, akár energetikailag, akár fizikai értelemben. A jobb könyök fájdalma azokat a blokkokat jelzi, melyek akadályozzák, hogy adj.

Tenyér csakra: Energia felvevő és leadó csakra. Kézrátétes gyógyítás során, ezeken a csakrákon keresztül jut el az energia a kezelt személyhez. Emellett a manifesztáció csakrája. 

Ujj csakrák: Energia felvevő, és leadó csakrák. Fontos szerepük van a mudrák hatékonyságában.

Torok csakra: Az 5. főcsakra. A kommunikáció csakrája. A mozgás központtal van közvetlen kapcsolatban, hogy a lélek a testen keresztül, testbeszéddel is ki tudja fejezni önmagát. Ezt nevezzük nonverbális kommunikációnak. A verbális kommunikáció maga a beszéd, kifejező készség, ami szintén a torok csakrához tartozik.

Ka csakra: Tisztító csakra. A szájban van. A kioldott negatív energiák azon része távozik ezen a csakrán, melyek kilégzéssel tud kiürülni lényünk rétegeiből.

Orr csakra: Fényenergia felvevő csakra. Belélegzéskor ez a csakra szabályozza, hogy a levegő a Tüdőbe jusson a fény energia viszont a tüdő csakrához. 
A belélegzett fény energiákat a tüdő csakra transzformálja át és juttatja be a sejtekhez. Maguk a csakrák, olyan energia örvények, melyek az aurából felvett energiákat,  juttatják be a fizikai testbe. Mivel a fizikai test, anyagi sűrűségű, a fény, a csakrák segítsége nélkül nem tud bejutni a testbe.

3.szem csakra: A 6. főcsakra. A tisztán látás, tisztán hallás, tisztán érzékelés csakrája. A megérzés, az intuíció, a mentális kapcsolat központja. 


Alta major (előző élet) csakra: A Lélek, előző életeiben megélt tapasztalatok által szerzett tudásait őrző csakra. A bal fül mögött helyezkedik el. Megfelelő működés esetén képes a lélek mindazon tudásait használni jelen testén keresztül, amiket korábbi életei során is használt. 


Veleszületett tudást befogadó csakra: Hozott tudások befogadásának csakrája. A jobb fül mögött található. Feladata, hogy a lélek, jelen életre betervezett tudásait lehívhassa az Akashából, és meg is tanulja a testen keresztül használni.

Halánték csakra: A memória, az emlékezés és a telepátia csakrája.

Szóma csakra: A spirituális ÉN tudat, és a tudatosság aktiválásának központja.

Sziget csakra: Az emlékezni tudás csakrája. 

Lalata csakra: Más néven Angyali csakra. Az Angyali útmutatásokhoz való hozzáférés csakrája. Egészséges működés esetén napi szintű kapcsolatot tarthatunk fent az Angyalokkal.

Kormányzó csakra: A belső Én részekkel való kommunikáció csakrája. A kormányzó meridián kapcsolódási pontja.

Gondolat csakra: Az intellektuális központ kapcsolódási pontja. A szellem ezen a csakrán keresztül bocsájtja ki,  a gondolat hullámokat az univerzumba. A teremtés csakrája.

Korona csakra: A 7. főcsakra. A spirituális kapcsolat pontja. A magasabb énnel, és az égi segítőkkel való kapcsolódás pontja. 

Gyöngyház csakra: Gyógyító csatornák elosztó csakrája.

Kauzális csakra: Magasabb rendű korona csakra. A szellem kapcsolódási pontja.

Lélek csillag csakra: A spirituális és finom testek kapcsolódási pontja, melyen keresztül az energiákat földelhetjük, vagy a fizikai rezgéseket felszabadíthatjuk. (manifesztálás, transzformálás).

Krisztus tudat csakra: A Krisztusi tudathoz (hálóhoz) való kapcsolódás pontja.

Csillagok kapuja csakra: Kozmikus kapu más világok felé.

Forrás: Kristály Biblia 2. kötete, és Kryontól kapott információk.

A blogbejegyzés a Lélekrész visszahívó, test energiarendszereit /LVTER/ gyógyító táblázathoz készült Használati útmutató alapján íródott.
A Táblázatról leírást ITT talál.
A táblázat rendszer, és a Segítő Szettek, azaz a Lehívó Kulcsok segítségével az Égi segítők
meg tudják valósítani:
-A fent említett csakrák tisztítását, gyógyítását, megnyitását, harmonizálását és működésük összehangolását, mindenkinek a saját rezgésszintjének megfelelő ütemben. 
-Az akadályjelző csakrák által jelzett blokkok oldását, tisztítását, karmikus terhek oldását.
-Az energia elszívásokat okozó csakra kötelékek megszüntetését is.
A LEHÍVÓ KULCSOKAT IDE KATTINTVA TALÁLJA.

Az "ego" központok szerepéről ITT talál leírást.

A Lélekrész visszahívó, test energiarendszereit gyógyító táblázat, vagy a Segítő Szettek használatával, akár év tizedeket rövidíthet a használója a saját tisztulási folyamatában!

Az írás szerzői jogvédelem alatt áll. Minden jog fenntartva. Megosztás csak forrás megjelöléssel engedélyezett. 
Tisztelettel Vica /Ewyta/. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.